Tjänster Quick Lock rörlagning

IRG är specialister på att felsöka och inspektera rörledningar och brunnar. Inte sällan upptäcks sprickor, otätheter eller inträngningar som behöver åtgärdas för att undvika stopp eller felaktiga flöden i avloppssystemet.

Quick Lock-metoden innebär att vi med hjälp av rörinspektionens kameratraktor för in rostfria rörlängder som tätar bristen från insidan. Med hjälp av tryckluft trycks det expanderbara röret på plats, låses och tätar fullständigt sprickan eller hålet i det befintliga röret. På kortare sträckor är metoden oslagbar och efter bara några timmar är röret helt igen. Åtgärden kräver inga kemikalier eller kostsamma schaktupptagningar och görs på plats från ax till limpa med hjälp av två inspektionsbilar som arbetar från anslutande brunnar.

Förberedelser

Tätningsröret i rostfritt stål förses med ”evighetsgummi” och svällband för att möjliggöra optimal tätning.

Montering

TV-inspektionskamerans traktor för vagnen med tätningsröret framför sig till den position där röret ska lagas.

Precisionsarbete

Utrustningen placeras i brunnen, sammanfogas och därefter blåses vagnens bälg upp med tryckluft för att kunna föra in tätningsröret.

Lokalisering

En andra filmkamera placeras från motsatta sidan i röret för att lokalisera exakt rätt placering där sprickan eller hålet finns som ska tätas.

Kvalitetskontroll

Den andra filmkameran granskar lagningsrörets placering och kontrollerar att korrekt tätning samt att låsning skett.

Snabb åtgärd

Operationen går väldigt snabbt och efter avetablering kan nästa jobb snabbt påbörjas på nästa plats.