Arkiv: Services

quicklock

Quick Lock

IRG är specialister på att felsöka och inspektera rörledningar och brunnar. Inte sällan upptäcks sprickor, otätheter eller inträngningar som behöver åtgärdas för att undvika stopp eller felaktiga flöden i avloppssystemet.