Arkiv: Services

Kartering

Vid såväl nyanläggning av rörsystem som för att kartlägga gamla rörledningar kan kartering bli aktuell i syfte att fastställa var rörledningarna exakt går.

Flödesmätning

Att mäta är att veta! IRG har under lång tid utvecklat metod, verktyg och system för att kunna mäta flöden i avloppsnätet.

Utredningar

Tillskottsvatten är ett stort problem för avloppsnätet. Oftast handlar det om att dagvatten, havsvatten eller grundvatten tränger in på olika sätt in i spillvattennätet. Detta riskerar att skapa stora negativa konsekvenser i form av skador…