Tjänster Kartering

Vid såväl nyanläggning av rörsystem som för att kartlägga gamla rörledningar kan kartering bli aktuell i syfte att fastställa var rörledningarna exakt går. Detta för att dels dokumentera rören på ritningar men också för att säkerställa att rören förblir orörda vid schaktning eller rivning.
En tv-inspektionskamera försedd med sond förs ner i rörledningen medan en tekniker följer rörelsen med sondutrustning ovan mark och färgmarkerar ovan mark vart ledningen går. Mätningen slutdokumenteras därefter på ritning.

Sondning

Med hjälp av sondutrustning kartläggs rörens position. På en cm när kan röret lokaliseras upp till 2m djup.

Genomförande

TV-inspektionskameran förs ner i aktuell brunn försedd med sond.

Positionering och märkning

Sondutrustningen identifierar rörledningens positioner och färgmarkeras på mark t ex inför en schaktning.

Invändig sondning

Kartering kan även genomföras inomhus inom en fastighet där en rörålskamera med sond förs genom röret. Markeringar läggs på golvet för att markera rörledningens exakta position.

Dokumentation på ritning

Rörledningens exakta position ritas in på karta eller ritning för fullödig dokumentation.