Tjänster Felsökning

Vår mest frekvent utförda tjänst är felsökningar i avloppsnätet. Vi är specialiserade på avloppssystem i mark och utför såväl punktinsatser som stora projekt i hela bostadsområden, industriområden eller kommunala infrastrukturer. Vi utför TV-inspektion i enlighet med Svenskt Vattens standard (P93) för rör i mark och i förekommande fall (T25) för rör i fastighet. IRG är auktoriserade medlem i STVF. Med senaste teknik och avancerade satellitkameror utför vi effektiva inspektioner från huvudledningar fram till servitut och fastighetens husliv.

Inledande åtgärder

Före felsökningen påbörjas högtrycksspolas aktuell rörsträcka som ska inspekteras för att rensas rent från innehåll och eventuella stopp.

Tillvägagångssätt

Filmkameran lyfts ner i brunnen för att möjliggöra inspektion av rörsträckan i syfte att finna eventuella problem eller bedöma status.

Tillvägagångssätt

Filmkameran och dess traktor placeras i den riktning som röret ska inspekteras och manövreras helt från fordonet längs den aktuella rörsträckan.

Inspektion och granskning

Inspektion utförs i enlighet med Svensk Vattens standard P93 och utmynnar i såväl film som protokoll.

Leverans

Genomgång av inspektionen sker med kund. Protokoll, foton och film överlämnas komplett på ett USB-minne.