Arkiv: Services

Rörbesiktning

Vid all typ av nybyggnation eller nyanläggning besiktigas de nya rörledningarna.

Brunnsinspektion

Vår erfarenhet är att vid inspektion och besiktningar av avloppsledningar, glöms ofta avloppsbrunnarna bort. Även brunnarna utstår slitage och sättningar med följd att det bildas sprickor, otätheter och andra problem med tiden.
felsokning

Felsökning

Med senaste teknik och avancerade satellitkameror utför vi effektiva inspektioner från huvudledningar fram till servitut och fastighetens husliv.