Om företaget

IRG Rörinspektion AB startades av Dennis Hellström för 20 år sedan och sysselsätter i dagsläget 22 anställda med både bred och djup kompetens kring professionella rörinspektioner. Företaget finns idag representerat på tre platser, i Kungsbacka, Ljungskile och Lindome, och förfogar över drygt 20 fordon.

Det handlar om allt från moderna och specialbyggda rör- och brunnsinspektionsbussar till stora tunga kombinerade högtrycksspolnings- och sugfordon (kombifordon).

IRG Rörinspektion AB  är experter på att lokalisera problemområden i rören som orsakar översvämningar och andra problem. Företaget utreder och skickar all information tillsammans med åtgärdsförslag till kunden. Förutom dokumentation handlar det om både bilder och video som visar problemen och eventuella skador som uppstått till följd av dessa.

Utredningarna hjälper även till att separera kommunala och privata ansvarsområden, vilket är viktigt med tanke på vem som är skyldig att åtgärda problemen.

 

Modern utrustning

IRG Rörinspektion AB levererar åtgärdsförslag till både privata och kommunala aktörer. Fasta och mobila flödesmätare monteras i fastställda områden. Dessa övervakas i realtid och anger t ex när problem uppstår i samband med kraftigt regn eller grundvattenhöjning som riskerar att orsaka översvämningar.

Företaget är ensamma i Sverige om att genomföra flödesmätningar i kombination med filmning och är också i nuläget ensamma i branschen om att jobba med 3D-kameror.

Företaget har sedan 15 år arbetat med deformationsmätning av rör med hjälp av laser. Besiktningen via lasermätning sker enligt standarden P91 vilket tar bort godtyckligheten som en okulär besiktning innebär. IRG bistår även kommunen i dess tillsynsansvar hela vägen från kartläggning av problem till färdig lösning. Den höga kapaciteten man besitter bygger i mångt och mycket på löpande utveckling av personalens kompetens. Men den bygger också parallellt på investeringar i modern, ändamålsenlig och specialtillverkad utrustning. Allt från avancerade inspektionsfordon, mät- och testutrustning och system för realtidsövervakning. Detta gör att man snabbt kan uppmärksamma risker och vara på plats vid akuta ärenden när problem uppstår.

Ökad efterfrågan

IRG Rörinspektions huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig från Strömstad i norr till Halmstad i söder och arbetar med många av de Västsvenska kommunerna och stora industrier och byggföretag i området.

IRG Rörinspektion AB utbildar även företags och kommuners anställda inom specialområdena. Efterfrågan på bolagets tjänster ökar, vilket gör att företaget jobbar med ett ständigt fokus på tillväxt och att utveckla verksamheten.

Miljöarbete

Att arbeta på ett långsiktigt hållbart och minskad miljöbelastning är en naturlig del i verksamheten. Företaget har dessutom en mycket modern och miljöklassad fordonsflotta.
Företaget är certifierat enligt ISO 14001.