FASTIGHETSÄGARE - PROBLEM MED AVLOPPS-LEDNINGARNA?

IRG Rörinspektion AB startades av Dennis Hellström för 20 år sedan och sysselsätter i dagsläget 22 anställda med både bred och djup kompetens kring professionella rörinspektioner. Företaget finns idag representerat på tre platser, i Kungsbacka, Ljungskile och Lindome, och förfogar över drygt 20 fordon.

Det handlar om allt från moderna och specialbyggda rör- och brunnsinspektionsbussar till stora tunga kombinerade högtrycksspolnings- och sugfordon (kombifordon).

IRG Rörinspektion AB  är experter på att lokalisera problemområden i rören som orsakar översvämningar och andra problem. Företaget utreder och skickar all information tillsammans med åtgärdsförslag till kunden. Förutom dokumentation handlar det om både bilder och video som visar problemen och eventuella skador som uppstått till följd av dessa.

Utredningarna hjälper även till att separera kommunala och privata ansvarsområden, vilket är viktigt med tanke på vem som är skyldig att åtgärda problemen.