Tjänster Brunnsinspektion

Avloppsbrunnar är viktiga komponenter i avloppssystemen men oftast inspekteras enbart rörledningarna. IRG kan nu erbjuda spetstjänster i form av brunnsinspektion. Med vårt specialbyggda fordon kommer vi åt att inspektera brunnar även i trånga och svåråtkomliga platser.

Även brunnar utstår slitage, sättningar och yttre påverkan med följd att det bildas sprickor, otätheter, läckage och andra problem som påverkar anslutningar och hela avloppssystemet. Med vår tjänst granskar vi avloppsbrunnarna och dess röranslutningar noggrant invändigt. Via en specialkamera med flera objektiv fotograferas och filmas brunnen invändigt ur alla vinklar. Resultatet blir en tredimensionell inspektionsfilm där ingen del av brunnen undkommer granskning.

Smidigt fordon

Med vårt specialbyggda ultrasmidiga inspektionsfordon kommer vi även åt brunnar i riktigt trånga miljöer.

Lättmanövrerad utrustning

Kameran är lättmanövrerad från den smidiga bilden och hissas med enkelhet ner i brunnen.

Total inre kartläggning

Kameran har flera objektiv och filmar brunnen nerifrån och upp ur alla vinklar för total täckning samt mäter anslutningsrörens dimensioner.

Tredimensionell teknik

På sin väg upp genom brunnen fotograferas brunnen i många små sekvenser och sätts ihop till en 3D-film med hög upplösning som kan granskas och mätas ur alla vinklar.

Inspektion

Filmen inspekteras från den smart vridbara skärmen under tiden som kameran arbetar i brunnen.

Slutlig granskning

Brunnen granskas, kontrolleras och dokumenteras noggrant i det smarta fordonsutrymmet och levereras därefter med protokoll och film på USB-minne.